Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 april 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op: A. Ziekte- en in(...) I. Regeling voor werkn

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015202409
pub.
20/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202409

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 april 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op: A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid: a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 april 2013 .. . . . 79,95 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid a) Arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2009 .Invalide vanaf 1 april 2015 - met gezinslast . . . . . 86,61 EUR - alleenstaande . . . . . 73,29 EUR - samenwonende . . . . . 53,30 EUR 3. Maximum daguitkering voor moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering: a) Begin moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering .Vanaf 1 april 2015: - Geboorte en adoptie 82 % . . . . . 109,26 EUR - Moederschap . 79,5 % . . . . . 105,93 EUR . 75 % . . . . . 99,94 EUR - Werkverwijdering . 60 % . . . . . 79,95 EUR . 78,237 % . . . . . 104,25 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 1. Primaire ongeschiktheid: - alleenstaande .. . . . 41,19 EUR 2. Invaliditeit: a) Zonder stopzetting van het bedrijf: - alleenstaande .. . . . 41,19 EUR 3. Forfaitaire uitkering voor palliatieve zorgen Betaling in 3 schijven .. . . . 2.141,89 EUR B. Pensioenen Krachtens het koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen I. Regeling voor zelfstandigen (forfaitair jaarbedrag) 1. Overlevingspensioen / overgangsuitkering: a) Minimumpensioen .. . . . 12.817,33 EUR 2. Alleenstaande: Minimumpensioen .. . . . 12.851,28 EUR C. Faillissementsuitkering voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.070,94 EUR


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^