Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 mei 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 mei 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en inval(...) Krachtens het koninklij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015202488
pub.
03/06/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202488

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 mei 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 mei 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering Krachtens het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 1. Inhaalpremie (uitbetaald in mei) - minstens 2 jaar ongeschiktheid op 31/12/N-1 : 468,09 EUR.

begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^