Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, dat in werking trad op 11 april 2015, is aan de heer Dupont J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel . Het is hem (...) Bij koninklijke besluiten van 2 juli 201

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015203377
pub.
14/07/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203377

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, dat in werking trad op 11 april 2015, is aan de heer Dupont J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het vierde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2015 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is mevr. Gillardin C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het vierde kanton). - is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen verminderd naar honderdvijftig. De standplaats Chimay, vacant ingevolge het ontslag van de heer Husson Y., als notaris ter standplaats Chimay, is afgeschaft.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^