Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 maart 2016

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016, wordt met ingang van 1 december 2015, Mevrouw CLABAU Laurence benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen va

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000205
pub.
25/03/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000205

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016, wordt met ingang van 1 december 2015, Mevrouw CLABAU Laurence benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^