Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt het mandaat van de heer PAELINCK Nicholas als korpschef van de lokale politie van de politiezone WESTKUST voo(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000386
pub.
21/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000386

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016203283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016018290 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2016 aan de vereniging zonder winstoogmerk "Farmaflux" type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst sluiten wordt het mandaat van de heer PAELINCK Nicholas als korpschef van de lokale politie van de politiezone WESTKUST (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) voor een periode van vijf jaar hernieuwd, met ingang van 19 september 2016.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^