Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 november 2016 wordt de heer Peter VANHOYLAND aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOER EN DIJLE vo(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000806
pub.
14/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000806

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van een onafhankelijke bestuurder voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen sluiten wordt de heer Peter VANHOYLAND aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOER EN DIJLE (Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren) voor een termijn van vijf jaar.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^