Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, is aan Mevr. Catherine GEERNAERT, rijksambtenaar in de klasse A5 met de titel van directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit Zij ma

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2016002028
pub.
30/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016002028

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, is aan Mevr. Catherine GEERNAERT, rijksambtenaar in de klasse A5 met de titel van directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 mei 2017.

Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^