Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, wordt de heer KINET, Philippe, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, Overeen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2016002030
pub.
06/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016002030

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, wordt de heer KINET, Philippe, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 januari 2016.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^