Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016 wordt de heer GEENEN, Bram, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 november 2

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003058
pub.
29/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003058

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016 wordt de heer GEENEN, Bram, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 november 2015.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^