Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Bingo » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de N - van de verkoo

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003316
pub.
09/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003316

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Bingo » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2014 (B.S. van 24 juni 2014), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 342) op 11 september 2016 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op 11 september 2017.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^