Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2015 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003374
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003374

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2015 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld

31.12.2014

31.12.2015

Buitendienstconsignaties - Consignations extérieures . . . . . €

1.885.003.856,96

2.005.264.337,90

Binnendienstconsignaties - Consignations intérieures . . . . .

369.839.634,04

592.263.366,51

Ongewilde buitenbezitstelling van toonderpapier - Dépossession involontaire de titres au porteur . . . . .

155.928.723,47

157.102.241,11

Opbrengst van de geconsigneerde waarden - Produit des valeurs consignées . . . . .

2.913.120,79

3.019.623,52

Borgtochten - Cautionnements . . . . . ..

237.124.366,15

225.991.461,47

Slapende tegoeden (indiv. beheer) - Avoirs dormants (gestion indiv.) . . . . . .

293.472.627,80

375.099.714,95

Slapende tegoeden (globaal beheer) - Avoirs dormants (gestion globale) . . . . . .

4.277.402,47

4.678.969,01

Tegenwaarde coupons - Contre-valeur coupons . . . . . ...

16.919,82

33.439,20

Tegenwaarde kapitaal - Contre-valeur capital . . . . . .

0,00

291.000,00

Diverse deposito's - Dépôts divers . . . . . ...

1.149.201,37

1.063.517,45

Bijzonder Beschermingsfonds - Fonds Spécial de Protection . . . . . ...

0,00

0,00

Resolutiefonds - Fonds de Résolution . . . . . ...

0,00

0,00

Europees Resolutiefonds - Fonds de Résolution Européen . . . . . ..

0,00

178.502.335,44

BBF / Apra - FSP / Apra . . . . . ..

6.227.663,01

1.158.685,30

Opbrengst effecten Dmat - Produit titres Dmat

0,00

54.243.852,25

€

2.955.953.515,88

3.598.712.544,11


II. Deposito's in effecten

2014

2015

Tegenwaarde in EUR op 31/12/2015

Ongewilde buitenbezitstelling van toonderpapier - Dépossession involontaire de titres au porteur . . . . .

656.284,00

136.165,00

136.165,00

Consignaties - Consignations . . . . . ..

1.170.852,41

1.210.028,71

1.117.953,22

Borgtochten - Cautionnements . . . . .

154.919.081,71

157.097.187,71

157.097.187,71

Slapende tegoeden (globaal beheer) - Avoirs dormants (gestion globale) . . . . .

1.450,00

1.450,00

1.450,00

Dematerialisatie van effecten -

0,00

2.374.118,00

2.374.118,00

156.747.668,12

160.818.949,42

160.726.873,93


III. Deposito's in deviezen

Slapende rekeningen / individueel beheer - Comptes dormants / gestion individuelle . . . . .

USD

3.190.773,33

5.508.336,63

5.054.174,27

CAD

58.324,52

123.531,15

81.752,92

GBP

1.361.263,35

1.561.371,88

2.115.268,55

AUD

70.485,73

70.485,73

47.311,43

CHF

212.240,59

304.875,25

280.750,47

EUR

25.783,74

8.814,53

8.814,53

SEK

178.239,68

178.239,68

19.451,30

JPY

3.623.555,00

3.623.555,00

27.683,96

NOK

2.006,05

2.006,05

209,13

DKK

47.937,41

73.571,41

9.857,83

NZD

1.853,51

1.984,59

1.249,02

SGD

93,82

93,82

60,84

ZAR

2.418,87

5.147,23

305,08

AED

0,00

846,02

211,33


Slapende rekeningen / globaal beheer - Comptes dormant / gestion globale . . . . .

USD

29,17

35,82

32,87

Slapende rekeningen / intrest deviezenrekening - Comptes dormants/ intérêt sur compte en devises . . . . .

USD

1.202,46

1.202,46

1.103,32

CAD

56,52

56,52

37,40

GPB

14.427,60

14.427,60

19.545,79

AUD

6.288,73

6.576,82

4.414,49

CHF

5,25

5,25

4,83

EUR

445,45

444,85

444,85

SEK

131,11

131,11

14,31

NZD

0,00

6,68

4,20

ZAR

0,00

9,54

0,57

Totaal in Euro - Total en Euro . . . . .

7.672.703,29

Vrijwillige bewaargevingen - Dépôts volontaires . . . . . ..

USD

52.433.892,68

12.462.207,83

11.434.698,79

GPB

830,00

2.420,16

2.200,06

CAD

260,00

3.324,36

3.278,71

DKK

100,00

100,00

13,40

Ongewilde buitenbezitstelling van toonderpapier - Dépossession involontaire de titres au porteur . . . . .

USD

1.654.365,72

2.464.209,89

2.261.035,78

GBP

93.563,82

93.563,82

126.755,59

DKK

809.775,10

646.376,80

86.608,03

HUF

2.464.960,00

2.464.960,00

7.789,27

AUD

88.903,51

88.903,51

59.673,81

HKD

291.964,50

291.964,50

34.559,84


Consignaties - Consignations . . . . .

USD

2.173.881,73

1.946.982,49

1.786.453,78

Intresten op deviezenrekening - intérêts sur compte en devises . . . . .

USD

76.542,96

76.542,96

70.231,99

CAD

518,60

518,60

343,21

GBP

1.148,71

1.148,71

1.556,21

DKK

43.488,07

43.496,84

5.828,14

HUF

1.175.477,60

1.178.263,28

3.723,31

AUD

5.712,36

6.067,41

4.072,57

HKD

1.124,20

1.124,20

133,07

PLN

1.313,96

1.316,04

307,18

EUR

8,10

7,07

7,07

Totaal in Euro - Total en Euro

15.889.269,81


IV. Solidaire borgstellingen

2014

2015

Borgtochten van aannemers gesteld krachtens art. 4 van het K.B. van 14/03/2002 - Cautionnements d'adjudicataires constitués en vertu de l'art..4 de l'A.R. du 14/03/2002 . . . . . .€

1.125.176.118,52

1.126.330.519,44


V. Ontvangsten ten laste van de Schatkist

Opbrengsten van de portefeuille - Revenus du portefeuille . . . . . €

85.026.041,21

85.489.325,15

Diverse en toevallige ontvangsten - Recettes diverses et accidentelles . . . . . ...

1.591.432,58

6.881.993,87

Bijz.Beschermingsfonds voor deposito's & levensverzekeringen - Fonds Spécial de Protection des dépôts et assurances sur la vie . . . . . .

442.439.090,31

440.974.249,70

Resolutiefonds - Fonds de Résolution . . . . . ..

136.244.600,35

145.237.405,27

€

665.301.164,45

678.582.973,99

VI. Interesten betaald aan de deponenten - Intérêts payés aux déposants . . . . . ..

42.399.978,13

28.231.814,05

Saldo ten gunste van de Schatkist - Solde en faveur du Trésor . . . . . €

622.901.186,32

650.351.159,94


VII. Tegenwaarde van de deposito's in geld

Postrekeningen (beschikbaar) - Comptes chèques postaux (disponible) . . . . . ..€

229.912.475,38

838.065.396,83

Openbare Schatkist (schuldvordering) - Trésor public (créance) . . . . . .

-717.033,53

6.064.483,61

Boekhoudwaarde van de portefeuille (1) - Valeur comptable du port. (1) . . . . .

2.726.758.074,03

2.754.582.663,67

€

2.955.953.515,88

3.598.712.544,11


(1) Nominale waarde: EUR 2.593.413.345,30 op 31 december 2014; EUR 2.631.000.000,00 op 31 december 2015 B Voor orderekeningen I. Portefeuilles

I. Ex-Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika - Ex-Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique . . . . . €

3.523.418,30

3.523.418,30

II. Portefeuille van de gewezen pensioenkassen - Portefeuille des anciennes caisses de pensions . . . . . ...€

41.237,00

41.237,00

€

3.564.655,30

3.564.655,30


II. Ontvangsten ten bate van de Schatkist

I. Ex-Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika - Ex-Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique . . . . . .€

0,00

0,00

II. . Portefeuille van de gewezen pensioenkassen - Portefeuille des anciennes caisses de pensions . . . . . €

0,00

0,00

€

0,00

0,00


C Lijst der maatschappijen die gedurende het jaar 2015 consignaties in geld of in waarden hebben tot stand gebracht ter uitvoering van de wetten betreffende de ongewilde buitenbezitstelling van toonderpapier - Aan de lijst die door het Belgisch Staatsblad van 30 september 2015 bekendgemaakt werd, dienen de volgende maatschappijen toegevoegd :

Rekeningnummer N° du compte

Benaming Dénomination

4809

BVBA TOTAL SYSTEMS BELGIUM

4810

KBC EQUIMAX STOCK SELECTION 1

4811

KBC EQUIMAX QUALITY STOCK 17

4812

KBC EQUIPLUS PERFORMANCE PICKER 4

4813

KBC EQUIMAX WORLD INVEST 3

4814

KBC CLICKPLUS DOUBLE SAFETY 3

4815

KBC CLICKPLUS DOUBLE SAFETY 5

4816

KBC EQUIMAX QUALITY STOCK 15

4817

KBC CLICKPLUS DOUBLE SAFETY 1

4818

KBC EQUIMAX WORLD INVEST 4

4819

KBC EQUIMAX QUALITY STOCK US 1

4820

KBC CLICKPLUS DOUBLE SAFETY 2

4821

KBC CLICKPLUS NORTH AMERICA BEST OF 3

4822

KBC CLICKPLUS NORTH AMERICA BEST OF 5

4823

KBC CLICKPLUS NORTH AMERICA BEST OF 1

4824

KBC EQIPLUS SAFETY BOOSTER 12

4825

KBC EQUIMAX CHINA WINNERS 1

4826

KBC CLICKPLUS NORTH AMERIC BEST OF 2

4827

KBC CLICKPLUS NORTH AMERICA BEST OF 4

4828

KBC CLICK NORTH AMERICA BEST OF 14

4829

KBC EQUISELECT ASIA 4

4830

SCRL SOCIETE DE LOGEMENTS DE MOUSCRON

4831

SPRL GUERIT ISOLATION

4832

SA CIE GENERALE DES BATEAUX TOURISTES DE LA MEUSE

4834

BVBA AGENTSCHAP IMMO-LEIE-ZAKENKATOOR

4835

VOF RETRACO

4836

SPRL DETEC

4837

BVBA BARZHA INTERNATIONAL

4838

SCRL MECANIQUES ET TUYAUTERIES DE LA MEUSE

4839

NV GE LIGHTING

4840

SCA BIENNONET GESTION DE BIENS

4841

SPRL VISAGES

4842

BVBA WOKAGOGO

4843

N.C.M. TAIWAN KOREA FUND

4845

FOUNTAIN

4846

IMMO MARCEL THIRY

4849

CBC FONDS PROTECTION & COUPONS 4

4850

CENTEA FUND ABSOLUTE PERFORMANCE 5

4851

CENTEA FUND ABSOLUTE PERFORMANCE 2

4852

CBC FONDS PROTECTION & COUPONS 5

4853

CBC FONDS PROTECTION & COUPONS 5

4854

CENTEA FUND TARGET COUPON 1

4855

CENTEA FUND ABSOLUTE PERFORMANCE 1

4856

CENTEA FUND CLICK BELGIUM 1

4857

CBC FONDS PROTECTION & COUPONS 4

4858

CENTEA FUND TARGET COUPON 3

4859

CBC FONDS CLICK EUROPE BEST OF 1

4860

CENTEA FUND TARGET COUPON 3

4861

PICANOL

4862

KBC EQUIMAX SAFETY BOOSTER 14

4863

KBC EQUISELECT SAFETY BOOSTER 16

4864

KBC EQUISELECT SAFETY BOOSTER 17

4865

KBC EQUIMAX CHINA WINNERS 4

4866

KBC CLICKPLUS NORTH AMERICA BEST OF 6

4867

KBC LICK INTEREST 2

4868

KBC EQUIMAX FIRST CHOICE INVEST PLAN 1

4869

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 6

4870

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 15

4871

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 12

4872

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 10

4873

KBC MUTLISAFE INTEREST 34

4874

KBC EQUISELECT CLIMATE CHANGE 2

4875

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 2

4876

KBC MULTISAFE INTEREST 33

4877

KBC MULTISAFE INTEREST 26

4878

KBC EQUIPLUS SUSTAINABLE JUMPSTART 1

4879

KBC EQUISELECT NETHERLANDS 7

4880

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 4

4881

KBC MULTISAFE INTEREST 32

4882

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 14

4883

KBC EQUIMAX ECO WATER 1

4884

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 7

4885

KBC MULTISAFE INTEREST 31

4886

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 13

4887

KBC EQUIPLUS FIX UPSIDE TARGET 1

4888

KBC MULTISAFE INTEREST 30

4889

KBC EQUIMAX ECO WATER 2

4890

KBC MULTISAFE INTEREST 29

4891

KBC EQUIPLUS FIX UPSIDE TARGET 1

4892

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 1

4893

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 16

4894

KBC EQUIPLUS EUROPEAN LOOKBACK 5

4895

KBC MULTISAFE INTEREST 28

4896

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 11

4897

KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 8

4898

KBC MULTISAFE INTEREST 27

4899

KBC CLICKPLUS EUROPE NEST OF 9

4900

KBC EQUIPLUS SUSTAINABLE JUMPSTART 2

4901

KBC CLICK INTERREST 1


D Maatschappijen die het voorwerp uitmaken van een uitkoopbod, in toepassing van artikel 190quinquies van de gecoördineerde wetten van 30 november 1935

Rekeningnummer - N° du compte

Benaming Dénomination

4808

SA LUTTI

4833

SA BUSINESS SOLUTIONS BUILDERS

4844

AURIGA INTERNATIONAL

4847

VISION IT GROUP


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^