Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1479 van 20 oktober 2016 : Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op 3 november 2016 aangewezen voor het ambt van attaché bij het Huis van **** Majesteit de

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007506
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-01-16 **** : 2016007506

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1479 van 20 oktober 2016 : Wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op 3 november 2016 aangewezen voor het ambt van attaché bij het Huis van **** Majesteit de Koning.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^