Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1475 van 20 oktober 2016, wordt aan mijnheer Giorgio Martino, op 1 december 2016 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor O Hij wo

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007509
pub.
16/01/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016007509

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1475 van 20 oktober 2016, wordt aan mijnheer Giorgio Martino, op 1 december 2016 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^