Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer COLARDYN Lucas, adviseur gevangenisdirecteur bij de de gevangenis te Antwerpen met ingang van 1 mei 2016. Hij wordt ertoe gemachtigd zij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009283
pub.
06/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009283

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer COLARDYN Lucas, adviseur gevangenisdirecteur bij de de gevangenis te Antwerpen met ingang van 1 mei 2016.

Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^