Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel van adviseur adjunct-inrichtingshoofd, vakrichting "algeme - de heer Koen LAMB

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009332
pub.
11/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009332

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gere type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet in toepass type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van de type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 20 sluiten wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel van adviseur adjunct-inrichtingshoofd, vakrichting "algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013 : - de heer Koen LAMBRECHT, geboren op 15 september 1966 te Gent, attaché analist, Nederlands taalkader, vakrichting "bevolking en veiligheid".

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^