Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2016

Onderneming OSRAM. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 1 december 2016, wordt de Belgische entiteit van de multinational

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009607
pub.
09/12/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009607

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Onderneming OSRAM. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 1 december 2016, wordt de Belgische entiteit van de multinationale onderneming OSRAM machtiging verleend om grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens te verrichten naar landen buiten de Europese Unie, overeenkomstig de haar bij dit koninklijk besluit gevoegde bindende ondernemingsregels.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^