Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 november 2016 wordt aan de heer Noël NACHTEGAEL, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 maart 2017 eervol ontslag uit zijn functie De he

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011509
pub.
23/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011509

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 november 2016 wordt aan de heer Noël NACHTEGAEL, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 maart 2017 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer NACHTEGAEL wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^