Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde adminis Het b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015023
pub.
26/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015023

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst op datum van 1 januari 2012 : de heren Jean-Arthur REGIBEAU, Charles DELOGNE, Serge DICKSCHEN, Alain VAN GUCHT en François DUMONT, Mevr. Dominique MINEUR, de heren Jean-Cédric JANSSENS de BISTHOVEN, Christophe de BASSOMPIERRE en Nicolas NIHON. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient via per post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Brussel, 18 februari 2016.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^