Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, op zijn aanvraag, op datum van 31 juli 2016 's avonds, aan de heer Damien FONTAINE. Bij koninklijk besluit van 23 o Oppensioenste

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015148
pub.
19/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015148

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen sluiten wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, op zijn aanvraag, op datum van 31 juli 2016 's avonds, aan de heer Damien FONTAINE. Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016203612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werklo type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016202116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeide type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 22/11/2016 numac 2016012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de peri sluiten wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt, op haar aanvraag, op datum van 1 december 2016 's avonds, aan Mevr. Anne THIBAUT de MAISIERES. Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaa type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet in toepass sluiten wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt, op datum van 1 september 2016, aan Mevrouw Christine STEVENS. Vanaf dezelfde datum wordt zij toegelaten haar rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Gevolmachtigd Minister tweede klasse te voeren.

Ontheven uit functies Bij koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/07/2017 numac 2017030535 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2016 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 apr type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie H type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016203220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premi sluiten wordt de heer Geert CRIEL, Ambassadeur van België in het Sultanaat Oman, met standplaats te Riyad, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016205621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Vincent MERTENS de WILMARS, Ambassadeur van België in het Vorstendom Monaco, met standplaats te Parijs, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016205621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Guy SEVRIN, Ambassadeur van België in Jamaica, met standplaats te Kingston, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en van Consul-Generaal in de Dominicaanse Republiek.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016205621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van een plafond voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is sluiten wordt de heer Hendrik VAN de VELDE, Ambassadeur van België in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal in de Syrische Arabische Republiek.

Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Herman PORTOCARERO na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in dienst behouden tot 30 september 2017.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^