Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016 dat uitwerking heeft op 1 juli 2015 wordt de heer Backeljauw, Danny , geboren op 24 juni 1968, vast benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur managemen(...) Bij

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2016021018
pub.
11/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016021018

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5/1 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende st type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Droits de pension van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen en tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016200211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 16/02/2016 numac 2016015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen e sluiten dat uitwerking heeft op 1 juli 2015 wordt de heer Backeljauw, Danny (N), geboren op 24 juni 1968, vast benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur managementondersteuning bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten dat uitwerking heeft op 1 november 2014 wordt Mevr. Ben Amar, Céline (N), geboren op 9 november 1984 vast benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten dat uitwerking heeft op 1 november 2015 wordt de heer Jamar, Frédéric (F), geboren op 9 oktober 1968, vast benoemd tot attaché in de klasse A1 bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten dat uitwerking heeft op 1 december 2015 wordt Mevr. Ech-Chakrouni, Souad (F), assistent-stagiair bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016015015 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten dat treedt in werking op 1 september 2016 wordt er een eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Alexandre, Pierre (F), geboren op 7 augustus 1951, werkleider SW2 aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^