Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2015 wordt aan de heer Dreesen Gerard, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2016. Hij m Bij konin

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022110
pub.
10/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022110

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2015 wordt aan de heer Dreesen Gerard, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2016.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016 wordt aan de heer Heynen Jozef, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2016.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^