Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 oktober 2016

Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 wordt mevrouw Elke DE BACKER, technisch deskundige, geboren op 8 november 1984, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Overee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022398
pub.
12/10/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022398

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 wordt mevrouw Elke DE BACKER, technisch deskundige, geboren op 8 november 1984, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 augustus 2016.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^