Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2016

Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Raymond VANHOOF, eerstaanwezend werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondhei De heer

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024028
pub.
10/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024028

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Raymond VANHOOF, eerstaanwezend werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 maart 2016.

De heer Raymond VANHOOF, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2016, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^