Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Meyer P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Mol Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016200230
pub.
21/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200230

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003081 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van d type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen i type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009099 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspe type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspe sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Meyer P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthop type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprij type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014206776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdelingen A en C van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2014206797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende wijzigingen aan de statuten fonds voor bestaans sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Roberti de Winghe G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2015, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger : - is aan de heer Smeets K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Lecomte A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats s' Gravenbrakel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag, de benoeming en de vergoeding van een regeringscommissaris bij belgocontrol type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015007099 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van Regeringscommissarissen bij de NMBS, Infrabel en HR Rail sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Pede A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Merelbeke.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24 maart 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffen sluiten, dat in werking treedt op 7 februari 2016, is aan de heer Glorie F., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Zwijndrecht.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 december 2015 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 7 februari 2016, is de heer Buyssens F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Zwijndrecht. - die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Vanhaeren Ph., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

De standplaats is gevestigd te Hasselt (grondgebied van het eerste kanton). - is de heer De Vuyst L., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Leuven (grondgebied van het tweede kanton). - is de heer Henrist P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Merelbeke.

Bij koninklijke besluiten van 4 januari 2016, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Mourlon Beernaert D., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het vierde kanton). - is de heer Huylebrouck Ch., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton) benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek. - is de heer Wyers H., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Koekelberg. - is de heer Dandoy G., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Couvin. - is de heer Lecomte A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te 's Gravenbrakel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^