Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is de heer Duchateau F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd De sta

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016203030
pub.
07/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203030

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden, is de heer Duchateau F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Namen (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zi type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten, is de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg van de heer Maquet J.-Ch., als plaatsvervangend lid, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 27 mei 2016.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse u sluiten, zijn aangewezen voor een termijn van één jaar met ingang van 17 april 2016 in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - als effectief lid : Mevr. Van Steenkiste K.; - als plaatsvervangend lid : Mevr. Piret E. Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse u sluiten, is het verzoek tot associatie van mevr. Vanhelmont R.-M., notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton), en van mevr. Vrolix M., kandidaat-notaris, om de associatie "VANHELMONT & VROLIX", ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Vrolix M. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^