Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2015 wordt de heer Lecocq, Thomas , geboren op 24 september 1983, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de tite(...) Bij k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2017010866
pub.
27/02/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010866

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2015 wordt de heer Lecocq, Thomas (F), geboren op 24 september 1983, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bij dezelfde instelling bevorderd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2017 dat uitwerking heeft op 1 april 2017 wordt er een eervol ontslag aan de heer Leen Frederik (N), geboren op 26 maart 1952, eerstaanwezend werkleider (SW4) aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2016 wordt de heer Lousbergh, Maarten (N), geboren op 15 november 1978, attaché van de klasse A2 bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bevorderd door benoeming tot een functie van adviseur van de klasse A3.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^