Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017 wordt de heer Jeroen COOREMAN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats Bij kon

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017013265
pub.
04/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013265

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030370 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017020381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demogr sluiten wordt de heer Jeroen COOREMAN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bogota, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staten en in Aruba, in Curaçao, in Sint-Maarten en in de Bijzondere Gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te New York, als Adjunct-Posthoofd en medewerker belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030370 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017020381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demogr sluiten wordt de heer Pierre-Emmanuel DE BAUW ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Ierland en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Dublin.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017030370 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017020381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demogr sluiten wordt de heer Herman DECLERCQ ontheven uit zijn functie van medewerker bij de Ambassade van België te Canberra. Hij wordt aangesteld tot Consul van België te Santa Cruz de Tenerife, met als ressort de Canarische Eilanden.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012492 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. "Farmaka" voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen sluiten wordt de heer Michel MALHERBE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Volksrepubliek China en Mongolië met standplaats te Peking, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een deel van deze Staat. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Turkije, met standplaats te Ankara, en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, behalve de Vilajetten Istanbul, Kirklareli, Edirne en Tekirdag, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balikesir en Canakkale.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012492 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. "Farmaka" voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen sluiten wordt Mevrouw Jana ZIKMUNDOVA ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, alsook in Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en in de Bijzondere Gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, met standplaats te Bogota.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten sluiten wordt de heer Benoît RYELANDT ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Rwanda en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Kigali.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten sluiten wordt de heer Marc TRENTESEAU ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Turkije met standplaats te Ankara en van Consul-Generaal van België in een deel van deze Staat. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met als ressort de Wilayas van de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaers, de Regio Fès-Boulemane, de Regio Gharb-Cherarda-Beni Hsan, de Regio Meknès-Tafilalet (behalve de Provincie Errachidia), de Oostelijke Regio (behalve de Provincie Nador), de Regio Taza-Al Hoceima-Taouate (behalve de Provincie Al Hoceima) met standplaats te Rabat.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020612 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2017 sluiten wordt Mevrouw Petra HEYLEN ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Sofia en ter beschikking gesteld van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Tirana.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten sluiten wordt de heer Marc TRENTESEAU, Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Islamitische Republiek Mauritanië, met standplaats te Rabat.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde type koninklijk besluit prom. 31/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012654 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten sluiten wordt de heer Guy BERINGHS ontheven uit zijn functie van Adjunct-Posthoofd bij de Ambassade van België te Rome. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Met ingang van 1 augustus 2017 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Gevolmachtigd Minister te voeren.

CONSULAIRE CARRIERE Bij ministerieel besluit van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012232 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorgan type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie, vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformat type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012285 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende machtiging voor een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van he type ministerieel besluit prom. 05/05/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017012235 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd v sluiten wordt de heer Elie LOOS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade en het Consulaat-Generaal van België te Bangkok als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^