Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 wordt mevrouw Lotte LENS, in de klasse A2 bij Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met ingang van 16 mei 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar ee Bij kon

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017030073
pub.
19/01/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030073

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 wordt mevrouw Lotte LENS, in de klasse A2 bij Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met ingang van 16 mei 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar een functie in de klasse A2 met de titel van attaché in het Nederlandstalige taalkader.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt de heer Sven HEYNDRICKX, in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid met ingang van 1 mei 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar een functie in de klasse A2 met de titel van attaché in het Nederlandstalige taalkader.

Bij koninklijk besluit van 11 november 2016 wordt de heer Lars VANDEKERCKHOVE, in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bij de POD Maatschappelijke Integratie met ingang van 15 augustus 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar een functie in de klasse A2 met de titel van attaché in het Nederlandstalige taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^