Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juli 2017

Onderneming MASTERCARD. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, wordt de Belgische entiteit van de onderneming

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017030862
pub.
28/07/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030862

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Onderneming MASTERCARD. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, wordt de Belgische entiteit van de onderneming MASTERCARD machtiging verleend om grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens te verrichten naar landen buiten de Europese Unie, overeenkomstig de haar bij dit koninklijk besluit gevoegde bindende ondernemingsregels.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^