Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Michel DEWEZ ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Peru, in de Republiek Ecuador, de Plurinationale Staat Bolivië, Bij

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031583
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031583

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Michel DEWEZ ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Peru, in de Republiek Ecuador, de Plurinationale Staat Bolivië, met standplaats te Lima, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal in deze Staten. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Panama, met standplaats te Panama City en wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Antoine EVRARD ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Mexicaanse Staten alsook in de Staat Belize. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Staat Belize, met standplaats te Mexico.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Koenraad LENAERTS ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Panama, de Republiek Costa Rica, de Republiek Honduras, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala en de Republiek Nicaragua, met standplaats te Panama City, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Peru en wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Lima.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Peter MADDENS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Argentijnse Republiek, met standplaats te Buenos Aires.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Nicolas NIHON ontheven uit zijn functie van diplomatiek medewerker bij de Ambassade van België te Bangkok. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Kenia en in de Unie der Comoren, met standplaats te Nairobi en wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staten. Hij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij : - het Bureau van de Verenigde Naties te Nairobi (BVNN) - het Programma van de Verenigde Naties voor het Leefmilieu (PVNL) - het Programma van de Verenigde Naties voor Menselijke Nederzettingen (HABITAT).

Bij koninklijk besluit van 18 september 2017 wordt de heer Bruno JANS ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Jeruzalem, met als ressort Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, evenals uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de UNRWA (United Nations Relief Works Agency). Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Jochen ANTHIERENS ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kuala Lumpur. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Frédéric BERNARD ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Matthias CREFFIER ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Raad van Europa te Straatsburg. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt Mevrouw Gisèle EGGERMONT ontheven uit haar functie van Gevolmachtigd Minister bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Arnaud GASPART ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te New Delhi. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Jean-Cédric JANSSENS de BISTHOVEN ontheven uit zijn functie van Minister-Raad bij de Ambassade van België te Washington. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Charly POPPE ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Parijs. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Heikki VANDERMANDER ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Jakarta. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 8 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013799 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen voor het werkjaar 2017 sluiten wordt de heer Jurgen VAN MEIRVENNE ontheven uit zijn functie bij de Ambassade van België te Sofia en de ter beschikkingstelling van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Tirana. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Michel DEWEZ, Ambassadeur van België in de Republiek Panama, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Costa Rica, in de Republiek Honduras, in de Republiek El Salvador, in de Republiek Guatemala en in de Republiek Nicaragua, met standplaats te Panama City.

Bij koninklijke besluiten van 5 september wordt de heer Koenraad LENAERTS, Ambassadeur van België in de Republiek Peru, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Plurinationale Staat Bolivia en in de Republiek Ecuador, met standplaats te Lima.

Bij koninklijke besluiten van 5 september wordt de heer Peter MADDENS, Ambassadeur van België in de Argentijnse Republiek, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Paraguay en in de Republiek ten Oosten van de Uruguay, met standplaats te Buenos Aires.

Bij koninklijke besluiten van 5 september wordt de heer Nicolas NIHON, Ambassadeur van België in de Republiek Kenia, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Staat Eritrea, de Republiek Madagaskar, in de Republiek Seychellen en de Federale Republiek Somalië en in de Unie der Comoren, met standplaats te Nairobi.

Annuleren besluit en overplaatsing Bij ministerieel besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 11/10/2017 numac 2017031306 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan audiovisuele operators type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017013192 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis type ministerieel besluit prom. 05/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017040730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 sluiten wordt het ministerieel besluit van 8 maart 2017, waarbij Mevrouw Elisa CASTALDO als medewerker belast wordt met het diplomatieke beleidsdomein bij de O.E.S.O. en de U.N.E.S.C.O. te Parijs, geannuleerd. Zij wordt ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de N.A.V.O. te Brussel en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^