Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 februari 2017

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, wordt aan de heer LEKEU José op het einde van de maand november 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-b Belang

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200258
pub.
09/02/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200258

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, wordt aan de heer LEKEU José op het einde van de maand november 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^