Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale orden Uitreiking van 8 april 2017 Koninklijk besluit van 21 juli 2017. KROONORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw : VAN CAUWENBERG, Lutgarde, adviseur-generaal bij het Departement. DEMETER, Miguel, adviseur

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017203464
pub.
23/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203464

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale orden Uitreiking van 8 april 2017 Koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040576 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030795 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het broeikasgasregister van België en de voorwaarden van toepassing op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk sluiten.

KROONORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw : VAN CAUWENBERG, Lutgarde, adviseur-generaal bij het Departement.

Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer : DEMETER, Miguel, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015.

Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heren : DE BEUL, Frank, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 DE KEERSMAECKER, Jean-Pierre, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : LAMMENS, Lieve, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heren : VANHECKE, Luc, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 VANOIRBEEK, Patrick, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : WYZEN, Bernadette, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevrouwen : BERNARD, Pascale, attaché bij het Departement COLLAER, Nadia, attaché bij het Departement De heer : COOLS, Alain, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : DEMOL, Myriam, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie DE RAUW, Katleen, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen De heer : DEWULF, Peter, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : HASTIR, Bernadette, attaché bij het Departement MAELSTAF, Nancy, attaché bij het Departement OPSTAELE, Ann, attaché bij het Departement De heer : PIETTE, Alain, attaché bij het Departement Mevrouwen : VAN HELLEPUTTE, Annick, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 15 november 2015 WERRIE, Pascaline, attaché bij het Departement.

Worden bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevrouwen : ANDRE, Micheline, administratief assistent bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen ASCOOP-FIES, Conny, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 DE BOECK, Marleen, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heer : DE SMEDT, Peter, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : DEWAELHEYNS, Maria, administratief assistent bij het Departement GASPART, Jacqueline, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 IMMEGEERS, Anne-Marie, administratief assistent bij het Departement MICHEL, Martine, administratief assistent bij het Departement MICHIELS, Godelieve, financieel deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 SCHEPMANS, Diane, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 VERKEST, Christine, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Mevrouwen : AUDAIN, Jocelyne, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 BAUWIN, Bernadette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heer : BLOMME, Aldo, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : BUSET, Caroline, technisch deskundige bij het Departement De heer : CALSIUS, Kurt, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : DE COSTER, Karine, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 DEVRIES, Martine, administratief assistent bij het Departement De heer : DUPUIS, Charles, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : FORNASARI, Nathalie, technisch deskundige bij het Departement De heer : JACOBS, Steven, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : REYNAERT, Leen, technisch deskundige bij het Departement RICHARD, Laurence, technisch deskundige bij het Departement De heer : ROLIN, Christian, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : SAERENS, An, technisch deskundige bij het Departement De heer : SCHURMANS, Luc, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : SEYNHAEVE, Martine, financieel deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heren : VANDEN EYNDE, Luc, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 VANHOUTTE, Hans, administratief assistent bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 VERROTE, Nicolas, technisch deskundige bij het Departement VERSTRAATEN, Katty, technisch deskundige bij het Departement.

De Gouden Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : Mevrouwen : ANDRIES, Erna, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 BERNAERTS, Eliane, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 BORGHS, Martine, administratief medewerker bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen COOSEMANS, Joëlle, administratief medewerker bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2016 DAEM, Dorothy, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heren : DELMELLE, Rudy, technisch medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 DE SWAEF, Alain, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : HOUSSIAU, Nathalie, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 JUREWYTS, Alma, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 SERGANT, Ingrid, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 SPITAELS, Lutgarde, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 STEENHOUT, Frieda, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 VANHOMBROUCK, Françoise, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015 De heer : WILLEMS, Michel, administratief medewerker bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2015.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^