Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking heeft op 17 november 2017, is aan de heer Van Beneden M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel Het is hem vergund de titel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017206428
pub.
08/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206428

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking heeft op 17 november 2017, is aan de heer Van Beneden M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het vierde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^