Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. Hernieuwing van het mandaat van sommige leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 dat in werking op 1 januari 2018: Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ing - Mevrn.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017206933
pub.
27/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206933

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité.

Hernieuwing van het mandaat van sommige leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 dat in werking op 1 januari 2018: Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2018, de mandaten van werkend leden van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, toegekend aan: - Mevrn. DE GEYTER Wien, BETTENS Anneleen, - De heren VAN DAMME Ivo, ROSIER Kris, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties. - Mevr. SLEGERS Sabine, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^