Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2023 van 19 november 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder G. Verhulst op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing va

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018010159
pub.
07/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010159

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2023 van 19 november 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder G. Verhulst op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, littera A, 5° en artikel 58ter.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^