Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, is aan de heer DE MESMAEKER Marc, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag u Hij ma

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018010474
pub.
07/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010474

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010483 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de adviesraad gender en ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018031646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffend type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017031569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het Nederlands taalg sluiten, is aan de heer DE MESMAEKER Marc, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 april 2018.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^