Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2018

Hernieuwing van de erkenning van een keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018010584
pub.
28/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010584

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Hernieuwing van de erkenning van een keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002011314 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen sluiten betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen Bij het ministerieel besluit van 30 januari 2018 wordt vanaf 16 januari 2018 voor een periode van drie jaar hernieuwd de erkenning van de vzw Vinçotte als organisme belast met het afleveren van certificaat van oorsprongsgarantie en het uitoefenen van een periodieke controle op de conformiteit van de gegevens opgenomen in de oorsprongsgarantie voor groene stroom geproduceerd door de installaties bedoeld in artikel 6 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^