Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 februari 2018

Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2017-2018 een mandaat uit te oefenen van lesgever aan de Provinciale Academie vo

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010796
pub.
16/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010796

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 08/02/2018 numac 2018010487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de r type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017031948 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, bestemd wordt voor de vzw "Joods Museum van België", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Miniemenstraat 21, te 1000 Brussel type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aanga type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 13/02/2018 numac 2017206125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de soc sluiten, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2017-2018 een mandaat uit te oefenen van lesgever aan de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO) van de provincie Oost-Vlaanderen voor de cursussen "Besluiten opmaken en correct notuleren" en "Wetgevingsbronnen: efficiënt zoeken in juridische databanken".


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^