Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2018

Nationale Loterij Loterijen met biljetten, "Quick Cash 2 euro" en "Quick Cash 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de - van de verkoop van de bilje

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011032
pub.
09/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011032

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij Loterijen met biljetten, "Quick Cash 2 euro" en "Quick Cash 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 14 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Quick Cash 2 euro" en "Quick Cash 5 euro" genaamd (zoals gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten "Quick Cash 2 euro" die behoren tot spelnummer 788 en van de biljetten "Quick Cash 5 euro" die behoren tot spelnummer 793 op 11 maart 2018 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummers is vastgesteld op 11 maart 2019.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^