Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt de heer Stéphane TELLIER, auditeur in de Raad van State, gemachtigd om tijdens de eerste vier maanden van het jaar 2018 gedurende zeven halve d

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011670
pub.
06/04/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011670

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018201115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011485 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2017206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 sluiten, wordt de heer Stéphane TELLIER, auditeur in de Raad van State, gemachtigd om tijdens de eerste vier maanden van het jaar 2018 gedurende zeven halve dagen aan de ambtenaren van de Franse Gemeenschapscommissie een opleiding wetgevingstechniek te geven.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^