Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer André LIETART, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2018. Zij mag zi

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014219
pub.
15/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014219

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer André LIETART, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2018.

Zij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^