Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1918 dat uitwerking heeft op 1 mei 2018, wordt de heer Wouters, Nico , geboren op 19 augustus 1972, eerstaanwezend werkleider in proefperiode bij het Algemeen Rijk(...) Het b

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018014528
pub.
29/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014528

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1918 dat uitwerking heeft op 1 mei 2018, wordt de heer Wouters, Nico (N), geboren op 19 augustus 1972, eerstaanwezend werkleider in proefperiode bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevestigd en benoemd in dezelfde instelling als wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^