Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 november 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014839
pub.
19/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014839

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 11/11/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018014755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones sluiten, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op voordracht van een representatieve organisatie van het artsenkorps, vanaf 30 september 2018 : a) algemeen geneeskundigen : Dr.JACQUEMAIN Christiane, in de hoedanigheid van werkend lid ;

Dr. LECLERCQ Daniel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid. b) arts-specialist : Dr.BEJJANI Gilbert, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^