Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Carriére. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 september 2018 wordt de heer Dirk ACHTEN met ingang van 1 november 2018 aangesteld als Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden, met standplaats te Den Haag.

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018014925
pub.
26/11/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014925

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carriére. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van beveiligingsagenten van politie van de federale poli type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013877 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een adviseur in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018013069 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag sluiten wordt de heer Dirk ACHTEN met ingang van 1 november 2018 aangesteld als Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden, met standplaats te Den Haag.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^