Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 december 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt de heer Peter CLAES ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Arabische Emiraten en Bij min

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018015165
pub.
12/12/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018011506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sluiten wordt de heer Peter CLAES ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Arabische Emiraten en wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Abu Dhabi. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in het Sultanaat Oman, met standplaats te Abu Dhabi. Hij wordt eveneens belast met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA).

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018203514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzek type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012885 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van het centraal contactpunt bedoeld in artikel 62 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de transactie bedoeld in type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten, wordt Mevrouw Anna Elisabeth DE BACKER ontheven uit haar functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te Kinshasa. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018203514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzek type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012885 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van het centraal contactpunt bedoeld in artikel 62 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de transactie bedoeld in type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten wordt de heer Marc DENYS ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te New York. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018203514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzek type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012885 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van het centraal contactpunt bedoeld in artikel 62 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de transactie bedoeld in type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten wordt de heer Martinus DESMET ontheven uit zijn functie van Adjunct posthoofd bij de Ambassade van België te Bujumbura. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018203514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzek type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012885 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van het centraal contactpunt bedoeld in artikel 62 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012886 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de transactie bedoeld in type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018012887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten sluiten wordt de heer Eric VANBEVEREN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kinshasa. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Ontslag Bij ministerieel besluit van 19 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018040585 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie in 2018 type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018203861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203456 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de "Commission de Plan de tir à l'espèce cerf" en houdende machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018040157 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing sluiten wordt aan de heer Xavier KOENER, eervol ontslag verleend uit zijn functie van stagiair van de buitenlandse carrière, op 11 juli 2018 's avonds.

Intrekken besluit Bij ministerieel besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit sluiten, wordt het ministerieel besluit van 8 mei 2018, waarbij de heer Marc RIFFLET ontheven wordt uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en toegevoegd wordt bij de Ambassade van België te Rome in hoedanigheid van medewerker belast met het diplomatieke beleidsdomein, ingetrokken.

Ter beschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018012864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012869 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012855 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking to sluiten werd de heer Mattias VAN HECKE met ingang van 29 augustus 2018 ter beschikking gesteld van Koning Filip van België.

Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 12 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderw sluiten, wordt Mevrouw Anna Elisabeth DE BACKER na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in dienst behouden tot 30 september 2018.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderw sluiten, wordt de heer Franck RECKER na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in dienst behouden voor een periode van een jaar, vanaf 1 november 2018.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begr type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012880 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040474 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en de bewijsstukken voor de terugbetaling van de reiskosten bedoeld in artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, sluiten, wordt met ingang van 1 maart 2019 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques PORREYE. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Eerste Ambassaderaad te voeren.


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^