Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2018, wordt de heer Gert DE SMET, bevorderd via federale mobilteit, naar de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeen

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018015424
pub.
14/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015424

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 2018, wordt de heer Gert DE SMET, bevorderd via federale mobilteit, naar de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^