Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Verlenging aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt, met ingang van 25 juni 2018, een verlenging van zes maanden toegekend aan het mandaat van de heer Jean-Marc DELPORTE als Voorzitter van het Directi Overeen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031388
pub.
05/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031388

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Verlenging aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018040170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap sluiten wordt, met ingang van 25 juni 2018, een verlenging van zes maanden toegekend aan het mandaat van de heer Jean-Marc DELPORTE als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^