Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Katholieke Eredienst. - Frameries. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, op artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018031516
pub.
11/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031516

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Katholieke Eredienst. - Frameries. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaa type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigar type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d sluiten, op artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van het Heilig Hart, te Frameries, in een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Jozef, te Boussu-Bois, omgevormd, en, in artikel 2, wordt de plaats van onderpastoor ten laste bij de Schatkist bij de parochie van het Heilig Hart, te Frameries, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Sint-Martinus, te Elouges, overgedragen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^