Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, wordt aan de heer Pierre SOHIER, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend m Bij k

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018031745
pub.
22/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031745

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, wordt aan de heer Pierre SOHIER, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend met ingang van 19 december 2017.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer Thierry PEETERS, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend met ingang van 1 januari 2018.

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 wordt Mevr. Margaux PERIN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01/03/2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^