Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt aan de heer Deprest Jan, met ingang van 1 juli 2018, ambtshalve ontslag verleend uit zijn managementfunctie bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018031956
pub.
22/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^